"Za stara, by ją leczyć… Za młoda, by umierać…"

Kontakt

BEATA KUPIEC – mama Ady
e-mail: bkupik@o2.pl

PAWEŁ STANISŁAW DĄBROWSKI – administrator
e-mail: pawel.dabrowski1@interia.pl
www.fotodabrowski.eu